• Don't Starve Together

Don't Starve Together is the standalone multiplayer expansion of the uncompromising survival game Don't Starve.


DirectX
Version 9.0c
Graphics
Radeon HD5450 or better; 256 MB or higher
Memory
1 GB RAM
Network
Broadband Internet connection
OS
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
Processor
1.7+ GHz or better
Sound Card
100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
Storage
750 MB available space

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Don't Starve Together

  • Thương hiệu: Klei Entertainment
  • Mã sản phẩm: 322330
  • Điểm thưởng: 1
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 165,000
  • 83,000

  • Giá điểm thưởng: 330

Tag: DST