Quyền lợi thành viên VIP

Từ ngày 08/08/2018, DavidC Shop sẽ triển khai hệ thống VIP nhằm ưu đãi các khách hàng thân thiết.
Các quyền lợi dành cho VIP:


VIP 1
~ Ưu đãi 1% tổng giá trị mọi đơn hàng.


VIP 2
~ Ưu đãi 2% tổng giá trị mọi đơn hàng.
~ Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách.


VIP 3
~ Ưu đãi 3% tổng giá trị mọi đơn hàng.
~ Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách.
~ Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.


VIP 4
~ Ưu đãi 4% tổng giá trị mọi đơn hàng.
~ Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách.
~ Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.
~ Được set giá đặc biệt ưu đãi với một số sản phẩm.


VIP 5
~ Ưu đãi 5% tổng giá trị mọi đơn hàng.
~ Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách.
~ Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.
~ Được set giá đặc biệt ưu đãi với một số sản phẩm.
~ Được Admin tạo coupon riêng. (giảm 6%, mỗi tháng chỉ được sử dụng 1 lần và không cộng dồn nếu tháng trước đó không sử dụng)


VIP 6
~ Ưu đãi 6% tổng giá trị mọi đơn hàng.
~ Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách.
~ Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.
~ Được set giá đặc biệt ưu đãi với một số sản phẩm.
~ Được Admin tạo coupon riêng. (giảm 6%, không giới hạn số lần sử dụng)
~ Được làm cộng tác viên có thể tự do đăng sản phẩm lên shop rao bán.


Các điều kiện để được lên VIP:

Tổng tiền mua hàng trên 1.000.000 hoặc mua gói VIP tháng = 30.000 (1 năm = 350.000)
Tổng tiền mua hàng trên 2.000.000 hoặc mua gói VIP tháng = 70.000 (1 năm = 820.000)
Tổng tiền mua hàng trên 5.000.000 hoặc mua gói VIP tháng = 120.000 (1 năm = 1.400.000)
Tổng tiền mua hàng trên 10.000.000 hoặc mua gói VIP tháng = 190.000 (1 năm = 2.200.000)
Tổng tiền mua hàng trên 20.000.000 hoặc mua gói VIP tháng = 300.000 (không bán gói theo năm)
Tổng tiền mua hàng trên 50.000.000 | Không bán gói VIP này!

* DavidC Shop có quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi cho VIP tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước !!
** Nhập mã giảm giá NGNL trước khi chọn thanh toán để được giảm ngay 2% cho tất cả tựa game đang bán trên shop !