• Blackwake

Blackwake is a multiplayer naval FPS focused on teamwork and cooperation. Fire the cannons, sink enemy ships or board them with firearms and steel.DirectX
Version 11
Graphics
R9 270, GTX 660
Memory
8 GB RAM
Network
Broadband Internet connection
OS
Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
Processor
i5 2400, FX-6300
Storage
3 GB available space

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Blackwake

  • 188,000
  • 178,600

  • Giá điểm thưởng: 376

Tag: Blackwake