img
[email protected] 0355831769
img
OPEN AN ACCOUNT

You can open bank accounts entirely online, with no need for signatures or branch ... you can complete most banking tasks online—even opening your account....

img
GIVE INTEREST

Review and compare interest rates to find the best bank for a savings account, ... While it's true that some checking accounts pay interest, the....

img
GET DEPOSIT

Using GET from a Web Browser to make an Online Credit Card Deposit. Using the UMass GET web site, you can make VISA, MC, or....

Chúng tôi là ai?

Về chúng tôi

Thành lập năm 2014, SAMP.BIZ là dự án đầu tư hàng đầu Việt Nam dành cho việc tích lũy tài sản vừa và nhỏ. Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng....

Find Out More
img
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Phá bỏ rào cản đầu tư, không còn sự phức tạp, không yêu cầu số vốn lớn, hạn chế rủi....

img
Tiết kiệm & Tích luỹ

Vốn khởi điểm nhỏ: Bắt đầu với số vốn nhỏ, linh hoạt, cùng SAMP.BIZ xây dựng thói quen tích luỹ....

Top Investors

Fast Smart think

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web

img
Bradon Crithia

Founder

img
Katrin Alex

Top Investor

img
Prema Boura

Affilator

img
Suvro Sen

CEO

Plan

ROI Investment

0.1% Trải Nghiệm
img
Minimum Deposit: 50000 VND Maximum Deposit: 99000VND
img
Daily 127 Times
Buy Now
0.2% Nhỏ Lẻ
img
Minimum Deposit: 100000 VND Maximum Deposit: 199000VND
img
Daily 121 Times
Buy Now
0.3% Khởi Nghiệp
img
Minimum Deposit: 200000 VND Maximum Deposit: 249000VND
img
Daily 111 Times
Buy Now
0.4% Tiêu Chuẩn
img
Minimum Deposit: 250000 VND Maximum Deposit: 299000VND
img
Daily 105 Times
Buy Now
0.5% Cao Cấp
img
Minimum Deposit: 300000 VND Maximum Deposit: 349000VND
img
Daily 87 Times
Buy Now
0.6% Hạnh Phúc
img
Minimum Deposit: 350000 VND Maximum Deposit: 399000VND
img
Daily 75 Times
Buy Now
Plan

FIXED Investment

0.1% Tiết Kiệm
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.2% Đồng
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.3% Bạc
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.4% Vàng
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.5% Bạch Kim
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.6% Kim Cương
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.7% Vĩnh Cửu
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
0.8% Đặc Biệt
img
Minimum Deposit: VND Maximum Deposit: VND
img
Daily Lifetime Times
Buy Now
png
img
Ổn định & Có lợi nhuận

Các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý có kinh nghiệm biết rằng 3 điều cần thiết để đảm bảo sự thành công lâu dài của bất kỳ doanh nghiệp nào: tăng trưởng, lợi nhuận và ổn định!

img
Rút tiền nhanh chóng

Thời gian xử lý: Thường là 1 - 2 giờ, tối đa 3 giờ đồng hồ. Quy tắc chung để gửi và rút tiền. Nếu một khoản tiền gửi hoặc rút tiền không được thực hiện ngay lập tức.

img
Hoa hồng hấp dẫn

Chương trình giới thiệu là một quá trình có tổ chức, trong đó thành viên được thưởng vì đã truyền bá thông tin.

Latest Top Investments News

OUR BLOGS

Latest Blog

img
Grab Our Mega Package For You
Author October 11, 2020

Create an account and get 50$ free on MEGA's end-to-end encrypted cloud collaboration .Subject to your participation in our achievements program. Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random....

img
How To Earn Money From Investment
Author June 11, 2020

Bank fixed deposits (FD) A bank fixed deposit (FD) is a popular choice for investing owing to its assured return and the safety involved.. Richard McClintock, a Latin professor at....

img
How To Reinvestment Earn Money
Author June 11, 2020

Reinvesting in your company is using a percentage of your company's profits to invest in your company all over again. Instead of using the capital money, you use profits. This....

PaymentMethod

Choose your Payment Gateway