Adobe Illustrator CC

150
.
DavidC
¯\_(ツ)_/¯
Phần mềm Adobe Illustrator CC 2015 là chương trình đồ họa vector thuộc hãng Adobe, là nền tảng cần thiết cho nghề Graphic Design. Illustrator tạo hình cơ bản, thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ, với hiệu ứng 3D có thể vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí. [Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator CC 2015]

Thành thạo Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau: Thiết kế logo, Banner, Ấn phẩm truyền thông, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, vẽ hoạt hình….

Illustrator có ưu điểm màu sắc khá chuẩn xác và đẹp khi in ra, đường vẽ sắc xảo, vì thế Illustrator rất thích hợp khi dùng để thiết kế ấn phẩm in ấn.

ツ Tải về Adobe Illustrator CC (+/-)

1. Ngắt mạng

2. Đảm bảo file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts của bạn KHÔNG có những dòng sau:
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com

3. Cài chương trình (xem hướng dẫn trong thư mục "Installation Screenshots")

4. Sau khi cài, chạy Illustrator, chọn Trial

5. Đóng Illustrator

6. Copy file "amtlib.dll" từ thư mục Crack vào C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\Support Files\Contents\Windows\

7. Sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (bằng Notepad), thêm các dòng sau:

127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
Tổng số: 1
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)